אפיקורוס היה כתב-עת חילוני אשר יצא לאור בשנים 1998-1999, ששם לו למטרה להחזיר לשיח הציבורי בישראל את תפישת העולם החילונית-אתאיסטית אשר נדחקה וכמעט נכחדה על רקע נוכחותם ההולכת ומתעצמת של המבקשים דבר ה', השואפים אל האלוהים, המוצאים את האלוהים ויתר "המחפשים הרליגיוזיים".

בימים אלו בישראל, קשה למצוא אנשי-רוח שירשו לעצמם לצאת בביקורת גלויה או לבטא הסתייגות כלפי האמונה הדתית הנפסדת בפיקציה המכונה 'אלוהים'. ומאידך, אנו עדים לגל גדול של מחפשים, מוצאים ומתחזקים. האמנם לא נותר לנו אלא להתרפק על אנשי רוח מן העבר?

המחפשים, המוצאים והמתחזקים היו קיימים מאז ומעולם, אלא שאז חיו בישראל גם אנשי רוח בעלי אומץ ויושר אינטלקטואלי, כדוגמת יוסף חיים ברנר, שלא היססו לבטא את תפישת עולמם האתאיסטית. כך למשל בשנת 1909 כתב ברנר "על מחפשי אלוהים" (מובא במלואו באפיקורוס 2):

"איני מבין, היאך באים אנשים, המתאמרים לנאורים, ואינם מתביישים להשליך לתוך הלוע הנורא הפתוח פתותי דברים לא מעלים ולא מורידים, דברים שבשום אופן לא ירככו כלום, לא יחממו כלום ולא יגלו כלום, על-דבר איזו פיקציה – פיקציה בכל המובנים – שהם מחפשים אחריה ומתגעגעים אליה ומוצאים אותה, על-דבר איזו פיקציה דמתקריא אלוהות."

הטקסטים המקוריים של שני גליונות אפיקורוס שיצאו לאור מובאים כאן במלואם.